Rahmân ve Rahîm (olan) Allah’ın adıyla.
1- Vedduha

2- Velleyli iza seca

3- Ma vedde’ake rabbüke ve ma kala

4- Ve lel’ahıretü hayrün leke minel’ula

5- Ve lesevfe yu’tıyke rabbüke feterda

6- Elem yecidke yetiymen feava

7- Ve vecedeke dallen feheda

8- Ve vecedeke ‘ailen feağna

9- Femmel yetiyme fela takher

10- Ve emmessaile fela tenher

11- Ve emma binı’meti rabbike fehaddis

duha suresi – www.duhasuresi.com

duha suresi – www.duhasuresi.com

Sureler

  • duha suresi
  • duha suresinin türkçe okunuşu
  • duha suresi okunuşu
  • duha suresi türkçe okunuşu
  • duha suresi okunuu
  • VEZZUHA
  • dua suresi turkce yazilisi
  • duhasuresi
  • duha suresinin okunuşu
  • vezzuha suresi