Duhâ, kuşluk vakti demektir. Sûre, adını ilk ayette geçen bu kelimeden alır. Fecr sûresinden sonra Mekke’de inmiştir, 11 (onbir) âyettir. Sûrede âhir zaman Peygamberinin hususiyetlerinden biri yani yetim oluşu ele alınır ve kendisi teselli edilir.

duha suresi - www.duhasuresi.com

duha suresi – www.duhasuresi.com


Rahmân ve Rahîm (olan) Allah’ın adıyla.

1. Andolsun kuşluk vaktine

2. Ve sükûna erdiğinde geceye ki,

3. Rabbin seni bırakmadı ve sana darılmadı.

4. Gerçekten senin için ahiret dünyadan daha hayırlıdır.

5. Pek yakında Rabbin sana verecek de hoşnut olacaksın.

6. O, seni yetim bulup barındırmadı mı?

7. Şaşırmış bulup da yol göstermedi mi?

8. Seni fakir bulup zengin etmedi mi?

9. Öyleyse yetimi sakın ezme.

10. El açıp isteyeni de sakın azarlama.

11. Ve Rabbinin nimetini minnet ve şükranla an.

Sureler

  • duha suresi meali
  • duhan suresi dinle
  • duhan suresi meali
  • doha suresi
  • omiga-plus com web eğri sözcüğünün zıt anlamlısı search websearch meta
  • omiga-plus com web kuranı kerim sureleri anlamı search websearch meta
  • Duha suresinin meali
  • DUHA MEAL
  • duha suresi mrali
  • duha suresi dinle online kuran